"Felsefe psişik bir ölümün üstünde canlanan saf düşünmedir; tek psişik kaynağı, beden ve zihin arasındaki veya sevgi ve bağlanma ile şüphe ve ayrılma arasındaki gerilimde doğan yaratıcı heyecanın içindeki meraktır."
"Filozof hakikati ve kendini bulma yolunda benliğini kaybetmiş, korkusuz bir yolcudur ve tanınmaya yarayan nişanı "denge"dir; Apollonik tarzda bir ölüden daha sessiz akıl yürütürken Diyonizik tarzda yaşam coşkusu engel tanımaz – Hetorodoks, bastırılmış, gizlenmiş görüşleri de Ortodoks yaygın görüşler kadar dikkate alır – Egzoterik, akademik bilgi formundaki söz ustalığı asla Ezoterik derinlikte kendini bilmenin boyunu aşmaz."

ARTICLES AND PRESENTATIONS