KAMİLE BİLGİÇ ŞİİR YARIŞMASI

Ev içi Emeğin Kadın Şairleri
Şiir Yarışması

Yarışmanın konusu: "Kadın bakış açısından dünyayı görmek"

Katılımcılar : Dünya'nın her yerinden, eviçi emeğiyle yaşamını sürdüren kadınlar, "önceden yayımlanmamış ve ödül almamış" şiirleriyle kendi dillerinde, iletişim bilgilerini de belirterek, yarışmaya katılabilirler. Şiirlerin basım, yayın ve telif hakkı yazarıyla birlikte, Türk Kadınlar Birliği'nin de olacaktır.

Başvuru adresi : turkkadinlarbirligigm@gmail.com
           Türk Kadınlar Birliği, Tunus Caddesi, Çim Apartmanı, No:81/2 Kavaklıdere/ANKARA

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2023

Yarışma Ödülleri : 1. Çeyrek altın /2. Gram altın / 3. Plaket, ve şiirlerin kitap olarak basımı.

Ödül Töreni Tarihi: 05 Aralık 2023

Yarışma Jürisi : Türkiye Yazarlar Sendikası üyelerinden oluşmaktadır.

----------- 0 ----------

Kamile Bilgiç (1926-2004) yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı tarih ve ulus bilincini genç bir kadının toplumsal duyarlılıkları olarak Türk Kadınlar Birliği ile Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin İzmir şubelerindeki ve İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'ndeki yoğun çalışmaları ile yaşama geçirmiştir. Bir anne ve eş olarak da hayatını evinde geçirmiş olmasına karşın, varlığını şiirle özdeşleştirmiş ve bir araştırmacı ve edebiyatçı olarak yaşamıştır. Şiirleri "Kamelya" adlı şiir kitabında toplanmıştır. Kamile Bilgiç'in şiirleri temel olarak, kadınların bireysel yaşam öyküleri ile dokudukları etik-estetik değerlerin nasıl da zihinsel ve ulusal sınırların ötesinde, çok boyutlu, evrensel bir güce sahip olduğuna işaret eder.

"Ben şiir değilim, şair değilim
Bu yolda kalbimden taşan feryat var
Hayalperest bir kız gibi değilim
İçimde azim var, bin bir murat var"

BROŞÜR

KAMILE BILGIC

POETRY CONTEST
for Women Poest in Domestıc Laber

The subject: "Beholding the world from a female perspective"

The participants : Women from all over the world who make a living with their domestic labor can participate in the competition with their "unpublished and unawarded" poems in their own language, by stating their contact information. The copyright of the poems will belong to both the author and Turkish Women's Union.

Mail addresses : turkkadinlarbirligigm@gmail.com
           Türk Kadınlar Birliği, Tunus Caddesi, Çim Apartmanı, No:81/2 Kavaklıdere/ANKARA

Deadline: 30th September 2023

Prizes : 1. Gold coin /2. Gram gold / 3. Plaque, and publication of poems as a book

Award Ceremony: 05 Aralık 2023

Competition Jury : It consists of members of Writers Syndicate of Turkey.

----------- 0 ----------

Kamile Bilgic (1926-2004) brought the historical and national sentience she received from the newly established Turkish Republic to life as a young woman's social responsibility through her intense work in the Izmir branches of the Turkish Women's Union and the Turkish Benevolent Association, and the Izmir Tuberculosis Society. Although she spent her life as a mother and wife at home, she identified her existence with poetry and lived as a researcher and a woman of letters. His poems have been collected in a poetry book called "Kamelya" (Camellia). Kamile Bilgic's poems basically point out how the ethical-aesthetic values that women weave through their individual life stories have a multidimensional, universal power beyond mental and national boundaries.

" I am not a poem, neither a poet There is a cry overflowing from my heart on this journey I am not like a dreamy girl I have determination and thousands of wishes in me"

BROCHURE