Hypnotic chess

Meriç Bilgiç

Hypnotic chess

Hypnotic chess

This novel is an autobiography of my father Ibrahim Bilgic whose birth name was Nimetullah Ismailov in Dagestan. He had a youth champion in decathlon in the whole territory of Soviet Union, awarded with a membership of the Communist Party. Even in his family, there are some members who had promoted to ministries in Moscow. He had graduated from The Medicine School of Makhachkala in both medicine and dentistry, and then he had found himself right away in the middle of the II. World War as a medical officer. He had served in the front war of Sevastopol in Crimea, founded a hospital in the famous underground galleries of Sevastopol. He had endlessly experienced tortures and illnesses in German Prisoner camps. Uncountable types of murders like an art. He had witnessed the holocaust, Jewish genocide, and even dug their mass graves. He had hidden as Russian Nicolai, flouted at death in an irrational way, and only he had survived among the others. He had played chess with the German Camp Commander for his life. He had pulled his prisoner sleigh, and crossed over the impenetrable Alps. He had supported Italian communists against Mussolini, and in love with someone, became an artist, a member of the famous Sicilian mafia, and prisoner in Italy. He had been sentenced as guilty whole his life through because of not dying but prisoned in the war. His country and KGB never given up to chase him to kill, Italian government and the communists who he had supported had attempted to sell him to Russia, he had escaped to Turkey by trusting to their being a Muslim country but they had thought he must be a communist, and CIA and MIT had not let him to survive, not even let to experience his very new marriage, consequently, MIT had embodied him and sold him to the English Civil Service MI6 in Germany. He had always founded some miraculous ways to escape. Even though he had a genius intelligence, photographical memory, utmost military technique and knowledge, memorized the masterpieces of Russian and German poetry and literature, both medical doctor and dentist, and knew seven languages very well, Turkish government had hardly regarded assistant pharmacist as suitable for him. So, he had worked on developing his mental and spiritual skills and hypnotism, amateur fishing by rowing in the Bosporus. This is an extremely extraordinary life story. This is a cinematographic novel that was a true historical document based on a witnessing first-hand, and on an oral testimony.

HİPNOTİK SATRANÇ

Nimetullah İsmailov-Nikolay-İbrahim Bilgiç'in Yaşam Öyküsü

Dağıstan'da Nimetullah İsmailov olarak dünyaya gelen İbrahim Bilgiç'in öz yaşam öyküsü anlatılmıştır bu romanda. Sovyetlerde gençler dekatlon şampiyonu, komünist parti üyesi olmuş. Aile üyeleri içinde Moskova'da bakanlıklara kadar yükselmiş kişiler var. Mahaçkala'da tıp ve dişçilik okumuş, II Dünya Savaşında Sovyet ordusunda Almanlara karşı sıhhiye subayı olarak savaşmış. Sivastopol cephesinde, yeraltı galerilerinde hastane kurmuş. Alman esir kamplarında geçen sonu gelmez hastalık, işkenceler. Cinayetlerin sanata varan bin bir türü! Yahudi soykırımının canlı tanığı olmuş, toplu mezarlar kazmış onlara. Rus Nikolay adıyla gizlenmiş, ölümle alay etmiş ve arkadaşlarından bir tek o sağ kalmış. Ölümüne satranç oynamış kamp komutanıyla. Aşılmaz Alp Dağları'nı esir kızağını çekerek aşmış. İtalya'da Mussolini'ye karşı komünistleri desteklemiş, aşkları olmuş, ressamlık yapmış, Sicilya mafyasına katılmış, hapis yatmış. Ölmeyip esir düştüğü için önce kendi ülkesi, KGB hayatı boyunca öldürmek üzere peşini bırakmamış, İtalya devleti de, desteklediği komünistler de onu Ruslara satmaya kalkmış; Türkiye'ye gelmiş, "Müslüman ülkedir" diye, bu kesin komünisttir diye CIA-MİT peşine düşmüş, taze evliliğini yaşamasına bile izin vermemişler, sonunda bünyelerine almış ve Almanya'da gizlice İngiliz İstihbaratı MI6'e satmışlar. Hep bir yolunu bulmuş kurtulmanın. Dahi seviyesinde bir zeka, fotografik belleği olan İbrahim Bilgiç ileri askeri teknik bilgisine sahip olmasına, Rus ve Alman edebiyatının baş yapıtlarını ezbere bilmesine, yedi dil bilmesine, hem doktor hem diş hekimi olmasına rağmen, Ankara bu hazır yetenekten zorla, ancak eczacı kalfası olarak yararlanmayı uygun görmüş. Ruhsal güçleri geliştirme ve hipnotizma ile uğraşmış, İstanbul boğazında kürek çekerek amatör balıkçılık yapmış. Son derece sıra dışı bir hayat öyküsü. Sinematografik tarih manzaralarıyla dolu, tamamı birinci ağızdan tanıklığa dayalı, tarihi belge niteliğinde bir roman.