CAMELLIA

Meriç Bilgiç

CAMELLIA

KÂMİLE BİLGİÇ

Kâmile Bilgiç'in
Şiirleri Üzerinden Cumhuriyet Dönemi Türkiye'si
ve Kadınına dair Şiirsel Bir Sosyal Tarih Çalışması

Otobiyografiler önemli bir kaynak olarak bize farklı tarihsel dönemlerde, siyasal, kültürel, tarihsel bağlamda toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl biçimlendiğini/ biçimlendirildiğini gösterebilir. Kitabı okuduğunuzda göreceğiniz üzere, Kâmile Bilgiç, kendi dünyasını şiirleriyle ortaya koyuyor, çocukluğundan başlayarak kendi geçmişini şiirleriyle kalıcı kılmaya çalışıyor. 78 yıllık ömrünü sığdırdığı şiirlerle… Otobiyografik eser olarak okunması gereken bu şiirlerde, onun kendi dünyasını nasıl kurguladığını, kendini nasıl ortaya koyduğunu, çocukluğundan başlayarak bütün bir hayat hikayesini, iç dünyasını, kendi kaleminden okuma şansına erişebiliyoruz. Üstelik sadece kendini değil, yaşadığı dönemin önemli olaylarına da şahitlik edebiliyor, bunu bizzat kendi kaleminden dinleyebiliyoruz.

Prof. Dr. Serpil Çakır
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi


Annem Kâmile hanım bir İzmir kızı olmasına rağmen aslen ünlü bir Osmanlı sülalesi olan Yanyalı Aslanpaşazadeler'e mensup bir Kuva-i Milliye komutanının kızıdır. Annemin hiç günlük tuttuğunu görmedim. Hayatının bütün anılarını hep dupduru tuttuğu zihninde gül yapraklarına sarmalayıp sakladı. Yaşadığı, tarihte tanık olduğu her şeyi şiirlerinde anlattı. Sayısını bir türlü bilemedik bu şiirlerin. Defterler dolusu, defterlerinin arasına sıkıştırılmış kağıtlar dolusu binlerce şiir! Şiirlerde, yaşayan bir ev kadınının sevgi dolu dünyaya bakışı var. Bu kitap Kâmile Bilgiç'in içinden geçtiği sosyal tarihi, onda örneklenen gizli kalmış tarihimizi anlatır, üstelik kendi kendine yaptığı o şiirsel söyleşilerle. Kâmile Bilgiç'in şiirleri bu açıdan tam bir tarihi belge, özellikle Cumhuriyet dönemi Türkiye kadın tarihi belgeleridir.

Meriç Bilgiç

CAMELLIA

A Poetic Social Historical Study on
the Turkish Women of the Era of Young Republic via
the Poems of Kâmile Bilgiç

As we name the book, my father always called my mother lady Kâmile "Camellia", and she called him "Mon Chere". Though she was a girl of İzmir, she was a daughter of a commander of Kuva-i Milliye who was a member of a famous Ottoman governor family of Ioannina (Greece) called "Aslanpashazades". I have never seen she was diarized but she always kept his memories in her crystal clear mind by enfolding them in rose leafs. She wrote down poems on every experiment, historical event that she had witnessed. We have never able to count the numbers of these poems. The notebooks filled up with thousands of poems, and the papers full of poems added in them! These extraordinary poems contain a lovely approach of an ordinary housewife. The poems of my mother lady Kâmile are not written down with some poetic intentions but as an inner-speech. So, these beautiful poems are a kind of historical documents tell about Turkish women of the era of young Republic.