Meriç Bilgiç, Carshalton College (İngiltere, Surrey) Language and Information Technology bölümünde ön lisans; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümlerinde lisans; London School of Economics (İngiltere) Department of Philosophy ve Katholieke Universiteit Leuven (Belçika) Higher Institute of Philosophy'de yüksek lisans; Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünde doktora düzeyinde eğitim almış, K.U. Leuven'de Cum Laude ile ödüllendirilmiştir. 1999'da Arnold Burms danışmanlığında, etik ve epistemoloji üzerine "The Ethical Relevance of İmplicit Knowledge" başlıklı mastır tezini, 2012'de Betül Çotuksöken danışmanlığında, ontoloji, mantık ve eğitim felsefesi üzerine "Universitas Kavramının Kant felsefesindeki Yeri ve Üniversite Kurumu ile İlişkisi" başlıklı doktora tezini vermiştir. Nejat Bozkurt başkanlığında, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucu hocaları arasında yerini almış ve 2000 yılından beri felsefenin hemen her alanında Türkçe veya İngilizce dersler vermiştir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde bilimsel makaleleri ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Kübra Demir Bilgiç ile 2010 yılında Bir Devr-i Alem Safranbolu Masalı adlı romanı ve 2014 yılında Felsefeye Çıkış adlı çalışmasını yayımlamıştır. 2016'da Antropogonia (Zekanın Doğal ve Kültürel Evrimi) ve beraberinde Felsefe, Bilim ve Üniversite adlı kitaplarını, ayrıca Hipnotik Satranç adlı ikinci bir romanı ve Kamelya (Kamile Bilgiç Şiirleri Üzerinden bir Sosyal Tarih Çalışması) adlı derleme kitabını yayımlamıştır